Writer: Lafcadio Hearn

Truyện chàng Hôichi cụt tai

Nguyên tác: Hirai Teiichi dịch Lafcadio Hearn (từ Anh ra Nhật) Người dịch: Nguyễn Nam Trân (từ tiếng Nhật) Lời người dịch: Gió luồn qua ngàn