luyện nói tiếng anh với well said

Bài 4: Vần và đuôi của một từ tiếng Anh

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số quy tắc phát âm phần đuôi của một từ tiếng Anh. Có hai trường hợp, hoặc đuôi đó tạo thành một vần, hoặc chỉ là một âm.

luyện nói tiếng anh với well said

Bài 3 – Quy tắc viết và đọc phụ âm tiếng Anh

Một trong những khó khăn khi học phát âm tiếng Anh đó là cách phát âm của một từ nhiều khi khác với cách viết. Bài này hướng dẫn một số quy tắc đọc và viết những phụ âm tiếng Anh

Item added to cart.
0 items - 0VND