Tag: Việt Nam

đồ sứ lê trịnh việt nam

Bức chân dung đồ sứ ký kiểu thời Lê Trịnh (1533-1788)

Bộ đồ sứ Nội Phủ Thị Trung là những vật dụng của nhà vua tại cung điện. Trên đồ Nội Phủ Thị Trung về Rồng 5 móng bay trong mây, mây tường vân là mây 5 sắc thể hiện bằng màu men xanh lam đậm nhạt uyển chuyển, tuyệt đẹp.