Tag: Văn phạm tiếng Anh

amplifier và downtoner trong tiếng Anh

Amplifier và downtoner để tăng giảm cường độ câu nói

Giới từ tăng cường (amplifier) và giới từ giảm nhẹ (downtoner) thường được thêm vào để bổ ngữ cho tính từ hoặc câu nói để tăng giảm mức độ nặng nhẹ của câu nói, tính khẳng định, và mức độ chính xác. Cùng tìm hiểu một số từ phổ biến nhất.

look appear và seem khác nhau thế nào

Look, appear, và seem khác nhau thế nào

Look, appear, và seem đều được sử dụng khi bạn muốn nêu lên một ấn tượng hoặc nhận xét nào đó mà bạn nhận thấy. Nhưng chúng khác nhau thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết này

TẢI THÊM