Tag: Văn Phạm Nhật

trật tự từ câu văn tiếng Nhật

Trật tự từ trong câu văn tiếng Nhật

Tiếng Nhật là ngôn ngữ có những quy tắc rất đặc biệt mà không có tiếng nào có, trong đó đặc biệt là trật tự từ. Khác hẳn mọi ngôn ngữ khác, động từ tiếng Nhật luôn luôn nằm cuối câu.