Tag: Văn học Mỹ

văn học mỹ

Khái quát văn học Mỹ

Văn học Mỹ phát triển song song với lịch sử kiến quốc của đất nước vĩ đại lập ra bởi người di cư này. Văn học Mỹ có vai trò nổi bật trên thế giới, với nhiều tác giả nổi tiếng như Ernest Hemingway, Mark Twain