Tag: Văn Hóa

phuc loc tho cua trung quoc

Phúc Lộc Thọ trong văn hóa dân gian Trung Quốc

Với người Trung Quốc xưa, điều cao nhất của “Phúc” không phải là tiền bạc mà là về con cái. Điều đó cũng thể hiện mạnh mẽ quan niệm kế tục trong dân gian. Tư tưởng này được biểu hiện cụ thể trong quan niệm về tổ tiên và con cháu.

nghien cuu am nhac

Tản mạn về nghiên cứu âm nhạc

Việc nghiên cứu âm nhạc gắn với lịch sử học vì trước hết phải tìm hiểu lịch sử âm nhạc như thế nào, không chỉ tìm hiểu trong sách vở mà cả trên hiện vật, nghĩa là có liên quan đến môn khảo cổ