Tag: Nihongo

đại từ danh xưng trong tiếng Nhật

Đại từ danh xưng dùng xưng hô trong tiếng Nhật

Người Nhật có truyền thống rất phức tạp về vai vế và cách xưng hô giữa người này với người kia. Cách xưng hô nói lên mối quan hệ giữa người nói và người được nói tới. Vậy nên đại từ nhân xưng trong tiếng Nhật cũng rất phức tạp và khác hẳn mọi ngôn ngữ khác.

chủ đề trong câu tiếng nhật

Chủ đề của một câu tiếng Nhật

Ngoài chủ ngữ là yếu tố thường thấy của hầu hết mọi ngôn ngữ thì riêng tiếng Nhật còn có thêm yếu tố chủ đề của câu. Chủ đề là một khái niệm then chốt để hiểu tiếng Nhật. Đại khái thì chủ đề của câu là điều mà câu đó nói về.