Tag: Phrasal verds

Cụm danh từ find out và look over

Trong bài này mời các bạn cùng tìm hiểu những cụm động từ (phrasal verds) sau: find out, look for, look up, look over, look round, và look into