Tag: Lưỡng Hà Cổ Đại

bai hoa giao cua ba tu

Bái Hỏa Giáo và văn hóa Ba Tư cổ đại

Bái Hỏa giáo là một tôn giáo cổ xưa của nền văn minh Ba Tư cổ đại. Tôn giáo này lấy lửa làm tượng trưng cho thần Thiện, đối lập với bóng tối của sự ác. Đây là nét văn hóa nổi bật của Ba Tư, cùng nhiều đặc điểm khác

Ba Tư cổ đại

Tìm hiểu Văn Minh Ba Tư Cổ Đại

Ba Tư cổ đại là một nền văn minh lớn trong lịch sử nhân loại, và là thời kỳ hưng thịnh của vùng Cận Đông ngày nay. Đế quốc Ba Tư từng đi đánh Hy Lạp hai lần những thất bại.