Tag: Thi Viết IELTS

đề bài essay writing

Dạng đề bài essay trong kỳ thi IELTS

Các dạng đề bài thi viết essay writing trong kỳ thi IELTS thường xoay quanh một số loại chính và chủ đề quen thuộc, chủ yếu nhằm kiểm tra khả năng ngôn ngữ và tư duy của thí sinh

cách sử dụng trích dẫn thi viết essay

Sử dụng trích dẫn trong bài IELTS essay

Sử dụng trích dẫn trong bài viết essay là một con dao hai lưỡi. Bạn dùng đúng, phù hợp thì sẽ tăng sức mạnh cho bài viết, ngược lại sẽ làm bài viết lủng củng và lạc đề

viết writing task 1 ielts

Những lưu ý quan trọng khi viết writing task 1 thi IELTS

Writing task 1 của kỳ thi IELTS là bài thi viết mô tả biểu đồ, và là một phần khó. Bạn cần phân biệt bài viết này với bài luận trong task 2. Dưới đây là những lưu ý quan trọng để bạn nhập cuộc thành công