Tag: Tác Phẩm

gia huấn ca do ai sáng tác

Đi tìm tác giả Gia huấn ca

Bấy lâu truyền thống vẫn cho rằng Gia Huấn Ca, một tác phẩm giáo dục văn hóa gia đình truyền thống, do Nguyễn Trãi sáng tác. Tuy nhiên một số dữ kiện chỉ ra những điểm chưa chính xác.