Tag: Sử Trung Quốc

trieu dai tay chu trung hoa

Nhà Tây Chu (Trung Hoa)

Nhà Chu kéo dài hơn 500 năm đánh dấu sự chuyển mình của văn minh Trung Hoa. Nhiều điển tích cổ thuộc về thời kỳ này.

minh hoa quan doi nha han

Tổ chức quân đội nhà Hán

Hơn 4 thế kỷ tồn tại, nhà Hán là một trong những triều đại thịnh vượng nhất lịch sử Trung Quốc. Tổ chức binh bị của họ có nhiều điểm đáng lưu ý

TẢI THÊM