Tag: So Sánh Từ Vựng

haven and santuary

Phân biệt haven và sanctuary

Haven và santuary đều có nghĩa là nơi trú ẩn, cung cấp sự an toàn. Nhưng chúng có sắc thái khác nhau, và dùng trong những ngữ cảnh khác nhau

according to va as per

Phân biệt according to và as per

According to và as per chỉ ra nguồn gốc hoặc cơ sở thông tin của một điều gì đó, nhưng cách dùng khác nhau tùy ngữ cảnh

so sanh abnormal va irregular

Abnormal và irregular

Abnormal” và Irregular đều mang nghĩa không bình thường, nhưng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau và có những nghĩa khác nhau.