Tag: Quân Sự

vu trang thoi trung co

Vũ trang thời Trung Cổ

Kinh tế thời Trung Cổ khá hạn chế, mà chiến tranh thì liên miên. Việc trang bị vũ khí cho binh lính là vấn đề rắc rối và phức tạp.

tranh kham Thucydides the ky thu 3

Bẫy Thucydides, phiên bản gốc

Một cường quốc vươn lên sẽ ảnh hưởng địa vị của một cường quốc khác. Đôi bên tất sẽ rơi vào Bẫy Thucydides, tức là không tránh khỏi đụng độ.