Tag: Omura Masujiro

nguoi muu than chuoc quy

Người mưu thần chước quỷ

Omura Masujiro (Murata Zoroku) 1824 – 1869 Shiba Ryotaro Phạm Vũ Thịnh dịch Lời người dịch:  Đây là chuyện đời của nhân vật thần kỳ Murata