Tag: Nhà Đường

Chính biến Huyền Vũ Môn

Trưa ngày 4.6 năm Vũ Đức thứ 9 (tức năm 626), Tần Vương Lý Thế Dân chỉ huy Trưởng Tôn Vô Kỵ; Uất Trì Kính Đức và 10 đại tướng khác mai phục tại Huyền Vũ môn