Tác phẩm ‘Ritter Tod Und Teufel’ của Albrecht Durer

Tác phẩm ‘Ritter, Tod Und Teufel’ của Albrecht Durer (Knight, Death and the Devil – Hiệp sĩ, Tử thần và Quỷ dữ) là tác phẩm hội họa điêu khắc nổi tiếng với nhiều tầng lớp ý nghĩa.