Một ngày ở Nhật Bản – Luyện đọc sơ cấp

Luyện đọc sơ cấp tiếng Nhật với chủ đề Một Ngày Ở Nhật Bản, kèm

Giới thiệu bản thân – Luyện đọc N5

Đoạn văn ngắn về cách giới thiệu bản thân cơ bản bằng tiếng Nhật giúp