bo luat hong duc

Luật Hồng Đức xử tội giết người như thế nào?

Bộ luật Hồng Đức ban bố dưới triều Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức (1470 –  1497), vào giữa thời kỳ cực thịnh của triều Lê. Đây là bộ luật quan trọng nhất, là đỉnh cao của thành tựu lập pháp Việt Nam