quan doi cham pa xua

Tìm hiểu về quân đội Chăm Pa xưa

Chăm Pa là một vương quốc cổ đã bị Đại Việt thôn tính và diệt quốc, từ đó trở thành lãnh thổ của Việt Nam. Đất nước này từ thuở sơ khai đã tồn tại song song với người Việt, và có một lịch sử lâu dài.

che do quan su myanmar

Tìm hiểu chế độ quân sự Myanmar trong dòng lịch sử

Myanmar hiện đang bị chính quyền quân phiệt thống trị và đàn áp. Không phải tự nhiên mà giới thống lĩnh của chế độ quân sự Myanmar lại có quyền lực đến vậy, nhưng là cả một quá trình lịch sử lâu dài.