Tag: Kinh Tế

nguoi my giau toi muc nao

Hố sâu cách biệt ở Mỹ

“Divided: The Perils of Our Growing Inequality – Cách biệt giàu nghèo: Những nguy cơ của tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng của chúng ta”.