Tag: Kiến Trúc

kien truc dinh lang nam bo

Đình làng Nam Bộ

Đình làng hay đình thần, là nơi thờ thần Thành hoàng, vị thần chủ tể trên cõi thiêng của thôn làng. Kiến trúc đình Nam Bộ khác so với Bắc Bộ