Kiếm pháp Lưu thủy của kẻ háo sắc

Fujisawa Shuhei Phạm Vũ Thịnh dịch Lời người dịch: Truyện ngắn “Koshokuken – ryusui” của

Kiếm pháp Song Yến của kẻ mang tiếng hèn

“Omeiken – Soen” của Fujisawa Shuhei Phạm Vũ Thịnh dịch 1 Cuộc đấu tập trở