Tag: Do Thái

Di tích trại quân La Mã, trong số nhiều trại quân được dựng lên trong cuộc vây hãm Madasa

Chiến tích bi hùng ở pháo đài Masada

Để tiêu diệt lực lượng Do Thái nổi dậy, đế chế La Mã đã điều một đạo quân hùng hậu tận diệt cứ điểm cuối cùng của người Do Thái, pháo đài Masada