Nha Trang và Bác sỹ Yersin

Nguyễn Thị Mắt Nâu Nha Trang, hòn ngọc của Biển ĐôngLửng lơ cát trắng bên