Lịch sử xây dựng Chùa Một Cột

Chùa Một Cột là công trình biểu tượng của Hà Nội. Ngôi chùa này còn