Tag: Di Sản

chua mot cot lich su

Lịch sử xây dựng Chùa Một Cột

Chùa Một Cột là công trình biểu tượng của Hà Nội. Ngôi chùa này còn là đặc trưng kiến trúc chùa chiền Việt Nam, và đã được xây dựng từ rất lâu