Tổ sư đời thứ sáu của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa là người Việt Nam

Huệ Năng là vị tổ sư cuối của Thiền Tông Trung Hoa. Từ đời Huệ

Truyền thuyết Lý Công Uẩn (Vua Lý Thái Tổ 974-1028)

Lý Công Uẩn là anh hùng dân tộc, người khởi đầu nền độc lập tự

Nữ Trạng Nguyên duy nhất nước Nam

Nguyễn Thị Du (có tài liệu ghi tên bà là Nguyễn Thị Duệ, Nguyễn Thị

Trần Trọng Kim (Lệ Thần) và di sản của một học giả tiên phong

Trần Trọng Kim là một trong những học giả tiên phong của nền tân học