Tag: Danh Nhân Đất Việt

Nữ trạng nguyên Nguyễn Thị Duê

Nữ Trạng Nguyên duy nhất nước Nam

Nguyễn Thị Du (có tài liệu ghi tên bà là Nguyễn Thị Duệ, Nguyễn Thị Niên), tên chữ là Ngọc Toàn, là nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam

Bài viết có hữu ích cho bạn?

Support trang bằng cách kích quảng cáo bên dưới. Mỗi lượt kích Lightway nhận được 300đ

Trang bạn đang xem có đặt quảng cáo của Google. Ủng hộ ad vài giọt cà phê bằng cách kích vào quảng cáo bất kỳ nhé!