giáp trụ của hiệp sĩ

Trọng lượng giáp trụ của hiệp sĩ châu Âu Trung Cổ

Hình tượng hiệp sĩ châu Âu thời Trung Cổ nổi bật với bộ giáp sắt phủ kín thân mình, tay cầm trường thương, cưỡi tuấn mã đã trở nên rất phổ biến. Nhưng thực sự bộ giáp trụ của hiệp sĩ có nặng và cồng kềnh như ta vẫn tưởng không.

kỵ sĩ đoàn Teutons

Kị sĩ đoàn Teutons trong những cuộc Thập Tự Chinh

Kỵ sĩ đoàn Teutons được thành lập để hỗ trợ cho các Kitô hữu hành hương đến Đất Thánh, và thiết lập các nhà thương để cứu chữa bệnh nhân. Họ là một dòng tu chiến binh lớn thời Trung Cổ.