Tag: Hy Lạp Cổ Đại

chien tranh punic lan thu 2

Trận Cannae – Chiến tranh Punic lần II

Trận đánh Cannae là một trận đánh nổi bật trong cuộc chiến tranh Punic lần II giữa Cộng hòa La Mã và Carthage, có ý nghĩa quyết định ai à bá chủ Địa Trung Hải

tranh kham Thucydides the ky thu 3

Bẫy Thucydides, phiên bản gốc

Một cường quốc vươn lên sẽ ảnh hưởng địa vị của một cường quốc khác. Đôi bên tất sẽ rơi vào Bẫy Thucydides, tức là không tránh khỏi đụng độ.