Tag: Abe Kobo

danh cuoc abe kobo

Đánh cuộc – Abe Kobo

– 1 – Tôi ngồi đối diện với người đại lý của khách hàng qua bàn làm việc là bàn vẽ hoạ đồ. Tôi ngồi