tranh loi lap tu

50 quy tắc viết tiếng Anh: #5 Tránh lỗi lặp từ

Hãy tránh lỗi lặp từ. Đối với những từ quan trọng, hay từ khóa trong đoạn văn, hãy dành cho chúng không gian phù hợp. Đừng lặp lại một từ trừ khi bạn có chủ ý cụ thể với nó.