50 kỹ thuật viết | #6: Tìm tình tiết đắt giá

Một tình tiết nhỏ đắt giá có sức mạnh tác động tới cảm xúc người

50 quy tắc viết tiếng Anh: #6 Chơi chữ tiếng Anh

Hãy tự tin chơi chữ, ngay cả trong những câu chuyện nghiêm túc. Chọn những

50 quy tắc viết tiếng Anh: #5 Tránh lỗi lặp từ

Hãy tránh lỗi lặp từ. Đối với những từ quan trọng, hay từ khóa trong

50 quy tắc viết tiếng Anh: #4 Đặt từ mạnh vào đầu và cuối câu

Hãy đặt những từ mạnh (strong words) ở đầu câu và đầu đoạn văn, và

50 kỹ thuật viết tiếng Anh: #3 Cẩn thận khi dùng trạng từ

Trạng từ là từ bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ. Sử dụng đúng

50 quy tắc viết tiếng Anh: #2 Dùng động từ mạnh

Viết văn càng dứt khoát càng tốt, và càng tránh dùng những động từ lờ

50 quy tắc viết tiếng Anh: #1 Dồn về bên phải

Khi muốn mô tả nhiều hành động, viết một câu với nhiều thành phần thì