Tag: 50 Kỹ Thuật Viết Tiếng Anh

Đôi lúc việc viết tiếng Anh cũng giống như làm mộc, bạn cần có bản phác thảo và dụng cụ như đục, bào, tiện, mài v.v. Loạt bài này cung cấp cho bạn 50 công cụ đắc dụng để bạn “chế tác” bài viết của mình thành những sản phẩm đắt giá. Đây cũng là 50 kỹ thuật viết mà bạn phải nắm vững nếu muốn trở thành một cây bút sắc sảo, viết được những gì đáng viết và trình bày điều mình muốn viết một cách hiệu quả nhất.