Giới từ đi với Tính từ trong tiếng Anh

25.000VND

Thông tin sách

  • Biên soạn: Nhóm Dịch Thuật Lightway
  • Số trang: 70 trang A4 với hơn 200 cụm Giới từ đi với Tính từ
  • Phù hợp cho các bạn tự học và tra cứu

ĐỌC THỬ

Category:

Description

Giới thiệu sách Giới từ đi với tính từ trong tiếng Anh

Mục đích của cuốn sách này là giúp các bạn làm quen với việc sử dụng những tính từ (Adjectives) hoặc động tính từ (Participles) thông dụng thường đòi hỏi sự hiện diện của một, hoặc hai, giới từ (Prepositions) đi kèm theo.

Sách gồm trên 200 ngữ tính từ (Adjective Phrases) sắp xếp theo mẫu tự ABC… và được trình bày thành 14 bài. Mỗi bài gồm 15 đến 20 cụm từ có giải thích nghĩa một cách ngắn gọn, kèm theo ít nhất hai thí dụ để minh họa mỗi từ. Các thí dụ đều được dịch sang tiếng Việt nhằm giúp các bạn tự học dễ hiểu rõ bài hơn. Trường hợp nhiều giới từ khác nhau đi sau cùng một tính từ thì cũng được liệt kê đầy đủ để tiện đối chiều và phân biệt. Sau mỗi bài học là phần Bài Tập khá đa dạng tổng hợp các câu hỏi cổ điển lẫn trắc nghiệm khách quan nhằm giúp người học dễ ôn tập và gia tăng mức độ quen thuộc với các từ đã học.

Việc học các ngữ tính từ không nên tiến hành nóng vội. Trái lại:

  1. Cần đọc cẩn thận ý nghĩa, thí dụ và ghi nhớ giới từ nào được dùng sau mỗi tính từ hoặc động tính từ.
  2. Cố gắng tự làm hết Bài Tập cuối mỗi bài học và nếu có thể làm đi làm lại vài lần. Làm xong Bài tập người học mới nên nhờ tới phần Bài giải để đối chiếu.
  3. Học ôn luôn luôn: Đừng bao giờ chưa học xong bài trước đã chuyển sang bài sau.

Chúng tôi nghĩ rằng với trên 200 cụm từ trong sách này, người học tương đối đã có một sự hiểu biết sâu hơn về cách dùng Giới từ trong tiếng Anh.

Việc lựa chọn các ngữ tính từ cho tập sách này rất có thể mang tính chủ quan của người soạn, và chắc không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất hoan nghênh nếu các bạn góp ý sửa chữa để tiếp tục hoàn thiện hơn.