bộ sách hướng dẫn sử dụng chatGPT từ A đến Z cho mọi trình độ

75.000VND

 • Tuyển tập ebooks hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chatGPT cho nhiều mục đích
 • Bản đẹp
 • 1 link Google Drive
 • Cập nhật thêm trong tương lai
Category: Tags: ,

Description

chatGPT hiện đang là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhất hiện nay cho nhiều lĩnh vực mà bạn có thể cần đến. Nó có thể giúp bạn:

 • Trả lời các câu hỏi liên quan tới kiến thức nhiều chuyên nghành
 • Viết code, làm app, làm web
 • Dịch thuật, ở mảng này google dịch phải gọi nó bằng sư phụ
 • Viết luận tiếng Anh
 • Giải bài tập tiếng Anh

Nói chung, nó có thể làm mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng ra được. Hãy ví chatGPT như Doraemon, còn bạn là Nobita. Doraemon có mọi thứ, quan trọng là Nobita biết mình muốn gì và cần gì.

Vậy cho nên, khi nói đến chatGPT thì vấn đề là “bạn có biết mình đang muốn nó giúp mình làm gì không?”, và với nhu cầu đó thì mình cần phải “ra đề” cho nó như thế nào để nó làm đúng ý mình.

Đến đây xuất hiện sự cần thiết của cái gọi là “kỹ thuật viết prompt”, tức là kỹ năng gợi ý cho chatGPT cho nó biết nó cần làm gì.

chatGPT nói chung, và hầu hết mọi nền tảng AI hiện nay nói riêng, đều giao tiếp với người dùng bằng prompts (gợi ý) và commands (câu lệnh).

Để điều khiển và sử dụng được chatGPT thì bạn phải rèn luyện kỹ năng viết promps và phát command.

bộ sách tổng hợp này giúp bạn làm điều đó.

Còn chờ gì nữa mà chưa đặt mua ngay đi hỡi những kẻ đang đi tìm chiếc túi thần kỳ.

1 link tải bao gồm các đầu sách:

 • 80 Ways to Use ChatGPT in the Classrooms
 • ChatGPT For Dummies
 • ChatGPT: The Revolutionary Language Model that Changed the World
 • Developing Apps with GPT-4 and ChatGPT
 • The Art of Asking ChatGPT for High-Quality Answers_ A Complete Guide to Prompt Engineering Techniques
 • Rise of Generative AI and ChatGPT
 • ChatGPT for Coders Unlock the Power of AI with ChatGPT –  A Comprehensive Guide to Efficient and Effective
 • The ChatGPT GoldRush
 • The ChatGPT Millionaire- Making
 • Mastering ChatGPT – Create Highly Effective Prompts, Strategies, and Best Practices to Go From Novice to Expert
 • What Is ChatGPT Doing- and Why Does It Works?