dịch thuật văn học thi ca

DỊCH THUẬT TÁC PHẨM VĂN HỌC, THI CA, THƠ, VĂN XUÔI, TIỂU THUYẾT

Nhóm dịch thuật Lightway có khả năng chuyển dịch các tác phẩm văn học như tiểu thuyết, văn thơ, thi ca, truyện dài truyện ngắn, tiểu thuyết từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Dịch thuật giá rẻ văn học với đơn giá cạnh tranh tối ưu cho quý khách.

dịch thuật giá rẻ

DỊCH THUẬT TÁC PHẨM VĂN HỌC, THI CA, THƠ, VĂN XUÔI, TIỂU THUYẾT

Nhóm dịch thuật Lightway có khả năng chuyển dịch các tác phẩm văn học như tiểu thuyết, văn thơ, thi ca, truyện dài truyện ngắn, tiểu thuyết từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Dịch thuật giá rẻ văn học với đơn giá cạnh tranh tối ưu cho quý khách.

dịch thuật tiểu thuyết truyện ngắn giá rẻ
dịch thuật giá rẻ

Dịch thuật văn học và tính chất

Dịch văn học là loại hình đặc thù nhất và khó nhất trong ngành dịch thuật. Bởi vì:

1. Văn học là tinh hoa và là chiều kích sâu nhất của ngôn ngữ. Không dễ để truyền tải được điều ấy sang một ngôn ngữ khác.

2. Văn học gắn liền với văn hóa và tâm hồn độc đáo của mỗi dân tộc. Không dễ để hòa hợp được điều ấy giữa hai ngôn ngữ

dịch thơ tiếng anh

KHÁM PHÁ BLOG KIẾN THỨC CỦA LIGHTWAY