Cách miêu tả thú cưng bằng tiếng Anh

Nhiều người nuôi thú cưng và yêu mến chúng, hay kể về chúng. Nếu bạn