nhiet do bau uot

Nhiệt độ bầu ướt (wet-bulb) và điều kiện sống của con người

Nhiệt độ bầu ướt là một đại lượng quan trọng để đánh giá mức độ “sống được” của một môi trường nào đó, vì nó cho biết con người có thể giải nhiệt bằng cách đổ mồ hôi hay không. Đại lượng này đang có những thay đổi tiêu cực gần đây

băng vùng cực

Băng vùng cực đang tan chảy và những hệ quả

Diện tích bao phủ băng vùng bắc cực có mối quan hệ mật thiết với ổn định khí hậu và nhiệt độ của Trái Đất. Nhưng băng vùng cực đang tan dẫn đến nhiều hệ quả

ấm lên toàn cầu là gì

Ấm lên toàn cầu là gì

Ấm lên toàn cầu là hệ quả nghiêm trọng của quá trình công nghiệp hóa mà loài người thực hiện. Vậy hiện tượng này nghĩa là gì, nguyên nhân do đâu.