Khúc Thụy Du – Du Tử Lê

1.Như con chim bói cáTrên cọc nhọn trăm nămTôi tìm đời đánh mấtTrong vũng nước

Thơ nhỏ

Trời hôm nay nhiều lá me bayNhư hồn tôi buồn muốn rụng đầyHồn tôi xanh

Em đưa ta về đời

Cũng chỉ là gian dốiÔi nhỏ của lòng taSầu nghiêm như tháp cổBuồn giàn theo

Vì tôi em đã làm sa di

Thiền viện tôi trưng chỉ ảnh emKinh kệ nghìn pho có một tênViết hoa một

Tưởng tới người vắng mặt

Rồi em bỏ ta điTrong buổi sáng Sài gòn đầy láHay buổi chiều nắng ăn

Xóm đạo Tha La

Xóm Đạo Tha La là bài thơ nổi tiếng và có lẽ là duy nhất