thanh pho manila

Malina, thành phố của những đứa trẻ lạc loài

Có hàng ngàn đứa trẻ từ 3 đến 18 tuổi đang sống trong những khu ổ chuột ở Manila. Hai cha cố người Pháp là Matthieu và Thomas đang cố cứu vớt giới trẻ lạc loài khỏi địa ngục.

chua bao thien

Tháp Báo Thiên, chùa Báo Thiên

Tháp Báo Thiên và chùa Báo Thiên là hai di tích cổ xưa của thành Thăng Long, được xây dựng dưới thời nhà Lý, đến đời nhà Nguyễn thì hoang phế.

nguoi champa

Một ngày ở xứ Chàm (Champa)

Người phụ nữ Chàm (Champa) là trụ cột trong gia đình, gần như vai trò của người đàn ông trong xã hội ta. Họ nuôi chồng, nuôi con, và làm hết thảy mọi việc trong nhà. Mời bạn đọc bài ký sự cũng Tam Lang

nha thuong la gi

Nhà Thương

Nhà thương là cách gọi cũ của bệnh viện. Cách gọi này gợi lên nhiều ý vị trong đó, vì nhà thương là nơi cứu chữa người đau ốm, người khó nghèo. Mời các bạn đọc chút dòng tâm sự của tác giả về cách gọi này.