never mind nghia la gi

Never mind và It doesn’t matter

Theo các bạn thì never mind và It doesn’t matter khác nhau hay giống nhau về ý nghĩa và cách dùng? Đôi lúc chúng ta sẽ thấy bối rối không biết nên chọn cụm từ nào để đáp lại người khác.

Rather, quite và so

Cùng tìm hiểu cách dùng của ba trạng từ tăng cường độ rather quite và so trong văn nói tiếng Anh hằng ngày.

crazy and insane

Crazy và insane khác nhau thế nào?

Hai từ crazy và insane có chung một nét nghĩa là điên, điên dại, điên rồ, mất trí, chúng đồng nghĩa trong một số tình huống, và khác nhau trong những tình huống khác

cosmos và universe

Cosmos và Universe khác nhau thế nào

Trong tiếng Anh có hai từ là universe và cosmos đều được dùng để chỉ vũ trụ. Nhưng chúng khác nhau về ý nghĩa, và có xuất xứ khác nhau.