vocabulary with to come

Từ vựng với động từ to come

Cùng tìm hiểu một số cách dùng và kết hợp từ vựng của động từ to come, một động từ phổ biến trong tiếng Anh/

vocabulary with to take

Từ vựng với động từ to take

To take là động từ có khả năng kết hợp rất rộng rãi trong cách dùng từ tiếng Anh. Bài học này giới thiệu một số cách kết hợp cơ bản và phổ biến nhất của động từ này.

tu vung voi to do

Từ vựng với động từ to do

To do là động từ tiếng Anh quan trọng vì nó có nhiều chức năng. Cùng tìm hiểu một số cách dùng từ với động từ to do qua bài viết này.