Exhausted, exhausting và exhaustive

Ba từ exhausted, exhausting and exhaustive chia sẻ chung gốc từ, nhưng khác biệt về

Collaborate và cooperate

Collaborate và cooperate là hành động làm việc cùng nhau. Nhưng chúng có đôi chút

In which và to which

In which và to which đều là những cụm từ trang trọng dẫn vào mệnh

Source và resource

Source and resource đều chia sẻ gốc từ La Tinh, nhưng về ý nghĩa thì

Danger và Hazard

Danger và hazard đều được dịch ra tiếng Việt là nguy hiểm. Nhưng danger có

Nên dùng historic hay historical?

Historic để chỉ những sự kiện hay địa danh mang tính lịch sử, còn historical

Phân biệt breach và violation

Breach chỉ sự vi phạm hợp đồng, trong khi violation thường dùng cho pháp luật

Phân biệt The UK, England và Great Britain

Các bạn đã bao giờ gặp trường hợp muốn nói đến nước Anh nhưng bị

Phân biệt woods, forests, jungles

Woods, forest, và jungle đều có nghĩa là rừng. Nhưng chúng khác biệt về quy

Phân Biệt Help và Aid

Trong tiếng Anh, 'help' và 'aid' đều đại diện cho sự hỗ trợ hoặc sự