cold feet

Cold feet và những thành ngữ với cold

Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến hoạt động của đầu óc và cơ thể chúng ta. Có lẽ đó là lý do có rất nhiều thành ngữ kết hợp từ cold với các bộ phận trên cơ thể

thanh ngu birds and bees

The birds and the bees – chuyện bướm ong

Tình dục là một chủ đề nhạy cảm, nhất là khi cần giáo dục cho trẻ em. Birds and bees là một cách nói lảng nói tránh khi đề cập đến chuyện sex.