Category: Định Nghĩa

dinh nghia ngan hang the gioi

Tổ chức World Bank

World Bank, thành lập năm 1944, hỗ trợ tài chính và tư vấn cho các nước đang phát triển qua IBRD và IDA.