Cách sắp xếp ý tưởng khi viết luận tiếng Anh

Sau khi đã tìm và lựa chọn được rồi thì việc tiếp theo là bạn

Sự khác nhau giữa security và safety

Khi nói đến sự an toàn hoặc bảo đảm, ta thường nghe hai từ security

Viết văn tả người: cách tả tính cách và tả lối sống bằng tiếng Anh

Trong bài viết trước Lightway đã giới thiệu về văn tả người trong tiếng Anh

Cách viết văn tả người trong tiếng Anh

Viết văn tả người tiếng Anh là một trong những dạng văn đầu tiên mà

Tính tin cậy của dịch giả

Trong bài viết trước Lightway đã nói về tính tin cậy của một dịch phẩm

Thành ngữ No Smoke Without Fire – Không có lửa làm sao có khói

Chào các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu thành ngữ của Nhóm Dịch thuật

Tìm hiểu về đại từ không xác định (indefinite pronouns) trong tiếng Anh

Chào các bạn đến với chuyên mục Văn phạm Tiếng Anh của Nhóm Dịch thuật

Tìm hiểu về tính tin cậy của một bản dịch | Tự học dịch thuật

Dịch thuật có thể hiểu từ bên ngoài, từ phía quan điểm của khách hàng