Beauty is in the eye of the beholder

The idiom 'Beauty is in the eye of the beholder' highlights that perception of beauty

Don’t look a gift horse in the mouth

Accept gifts graciously without overly scrutinizing their value or finding fault, appreciating the gesture more

Absolute power corrupts absolutely

"Absolute power corrupts absolutely": a warning of unchecked authority's perilous path to moral decay with

History of France

France's history is a tapestry of revolution, culture, and change, from ancient Gaul to a

A Quick History of USA

The United States evolved from colonies to superpower, marked by conflict, innovation, and an enduring

Một vài loại bệnh với triệu chứng đau họng

Đau họng là biểu hiện chung chung và phổ biến, lý do đằng sau có

Tìm hiểu về bệnh cảm cúm và một số trận đại dịch

Cảm cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus influenza gây ra, biểu hiện

Tìm hiểu về bệnh suy hô hấp (Respiratory Failure)

Suy hô hấp: tình trạng hệ hô hấp không thể trao đổi oxy và carbon

Hóa Học và những khái niệm ban đầu

Bạn bắt đầu tìm hiểu hóa học nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu?

The last straw – Giọt nước tràn ly

Bạn có bao giờ chịu đè nén lâu ngày, và cuối cùng giọt nước tràn