The last straw – Giọt nước tràn ly

y-nghia-thanh-ngu-the-last-straw

Tiêu đề bài viết đã nói rõ ý nghĩa thành ngữ này. The last straw là cách nói rút gọn của câu đầy đủ là “the last straw that broke the camel’s back.” Và nó tương đương câu giọt nước tràn ly trong tiếng Việt. Ý nói những điều cực nhỏ tích tụ lâu dần sẽ thành một vấn đề lớn gây ra sụp đổ. Và sự kiện cuối cùng đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.

Có thể các bạn rất quen thuộc với dụ ngôn con lừa. Đại khái thế này.

Trong một chuyến đi xa, lão nhà giàu chết lên lưng con lừa của ông ta đủ thứ hành lý, và đến đâu ông cũng mua thêm đồ đạc. Cuối cùng, trong một ngày trời nắng, lão cởi chiếc áo vắt lên lưng con lừa. Chiếc áo ấy tuy nhẹ nhưng là giọt nước tràn ly, con lừa không thể kham nổi nữa. Nó ngã quỵ.

Lão nhà giàu tức tối mắng: Có cái áo cũng không mang nổi.

Câu thành ngữ nhắc nhở chúng ta khi quan sát vấn đề, cần phải xét toàn bộ lịch sử của nó để biết căn nguyên và quá trình phát triển, đừng nên chỉ đánh giá sự kiện cuối cùng, đôi khi rất nhỏ nhặt.

Học thêm:
More bang for your buck nghĩa là gì?
Ý nghĩa của từ heyday

Vài ví dụ cho the last straw

  • She had been working long hours and was stressed out. Her boss’s latest demand was the last straw. She quit her job. (Cô ấy đã làm việc nhiều giờ và bị căng thẳng. Yêu cầu mới nhất của sếp cô là giọt nước tràn ly. Cô ấy đã nghỉ việc.)
  • He had been trying to forgive his wife for cheating on him, but her latest lie was the last straw. He filed for divorce. (Anh ấy đã cố gắng tha thứ cho vợ vì đã lừa dối, nhưng lời nói dối mới nhất của cô ấy là giọt nước tràn ly. Anh ấy đã đệ đơn ly hôn.)
  • The company had been losing money for months. The latest layoff was the last straw. The employees went on strike. (Công ty đã thua lỗ trong nhiều tháng. Cuộc sa thải mới nhất là giọt nước tràn ly. Các nhân viên đã đình công.)

Tiểu thuyết kinh điển Chùm Nho Nổi Giận (The Grapes of Wrath) của John Steinbeck, kể chuyện một gia đình buộc phải rời bỏ trang trại của họ ở Oklahama do bão cát. Trên đường ra đi chiếc xe của họ bị hỏng, Tom Joad, con cả trong nhà, tức tối nói: “This here car was overloaded. It wasn’t nothin’ but a little spark, but that was the spark that set the whole thing off.” Tuy câu thoại này không trực tiếp dùng thành ngữ the last straw, nhưng rõ ràng có ý nói vậy.

Trong phim The Shawshank Redemtion, Andy Difrense đã chịu nhiều năm tra tấn trong tù. Khi bị từ chối ân xá lần thứ hai mươi, anh ta nói “I guess it just came down to a matter of pride.” Câu nói hàm ý sự từ chối này chính là giọt nước tràn ly khiến anh ta vượt ngục.

5/5 - (4 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *