Hit the nail on the head – Chuẩn không cần chỉnh

thanh ngu hit the nail on the head

Khi bạn nói gì đó quá đúng, quá chính xác, hoặc chỉ ra được đúng vấn đề, thì tức là bạn đã hit the nail on the head – đóng trúng đầu cây đinh.

Thành ngữ này xuất phát từ hình ảnh dùng búa đóng đinh, nếu đóng trúng vào đầu cây đinh thì sẽ lút thẳng xuống, hàm ý một sự chắc chắn, sự chuẩn xác.

Tiếng Việt cũng có nhiều cách nói tương đương để diễn tả ý này, nên khi dịch chúng ta linh hoạt lựa chọn từ ngữ.

Vài ví dụ sử dụng thành ngữ Hit the nail on the head

 • When Sarah said the company’s success was due to its customer-focused approach, she really hit the nail on the head. (Sarah hoàn toàn chính xác khi nói rằng thành công của công ty là do cách tiếp cận tập trung vào khách hàng.)
 • The critic hit the nail on the head when he identified the movie’s lack of originality as its biggest weakness. (Anh ta phê bình chuẩn xác rằng bộ phim có khuyết điểm lớn là thiếu tính nguyên bản.)
 • You hit the nail on the head when you said that what our school really needs is more funding for arts education. (Bạn đã chỉ ra đúng vấn đề khi nói rằng trường bạn thực sự cần thêm ngân sách cho giáo dục nghệ thuật.)
 • During the meeting, Mike hit the nail on the head by pointing out that the delay in the project was due to a lack of clear communication.

Học thêm:
You can’t see the wood for the trees nghĩa là gì?
Thành ngữ Laughter is the best medicine

Một ví dụ trong phim The Matrix (1999)

Đây là đoạn thoại trong phân cảnh Morpheus chất vấn Neo xem anh ta có sẵn sàng đón nhận sự thật về thế giới anh ta đang sống không.

 • Morpheus: So, what did you see?
 • Neo: I saw it. I saw the real world.
 • Morpheus: And do you believe what you saw?
 • Neo: I don’t know. I can’t believe it.
 • Morpheus: You’ve hit the nail on the head, Neo. You can’t believe it. That’s the problem.
 • Neo: But that’s impossible. This world can’t be fake.
 • Morpheus: This world is a trap, Neo. A trap created by the machines to control us.

Morpheus nói rằng Neo đã nói trúng vấn đề trong câu thoại trên.

Ngoài ra còn có bài hát Hit the Nail on the head, trong đó có câu “I’m gonna hit the nail on the head, I’m gonna tell you what I said.”

5/5 - (1 vote)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *