The ball is in your court nghĩa là gì?

thanh-ngu-the-ball-is-in-your-court

Trong những môn thể thao như tennis hoặc bóng chuyền, bóng bàn, hai đội đấu nhau sẽ ở bên hai phần sân riêng biệt, không di chuyển qua lại. Vậy thì, khi trái bóng đang ở phần sân của bạn – the ball is in your court – thì tới phiên bạn hành động. Bạn phải ra quyết định đánh nó như thế nào. Đó cũng là ý nghĩa ẩn dụ của thành ngữ này.

Chẳng hạn, trong một cuộc họp, bạn đưa ra một đề xuất và đợi mọi người phản hồi. Bạn có thể nói the ball is in your court, tức là nhắc người khác tới lượt họ phải có ý kiến.

Trong tiếng Việt ta có câu nói cờ đến tay ai nấy phất mang ý nghĩa tương tự.

Học thêm:
Cách dùng So trong tiếng Anh thay thế mệnh đề
Tìm hiểu về thành ngữ Flash in the pan

Ví dụ sử dụng thành ngữ the ball is in your court

  • I’ve done all I can to help with the project; now the ball is in your court to finish it. (Tôi đã làm mọi thứ cho dự án này, bây giờ cờ trong tay bạn, hãy phất đi cho xong.)
  • We’ve presented our terms for the deal. The ball is in your court to accept or negotiate further. (Chúng tôi đã trình bày hết các nhẽ cho thỏa thuận này. Giờ cờ đến tay các vị, chấp nhận hay thương lượng tiếp.)
  • I’ve expressed my feelings about our relationship; the ball is in your court to decide what you want. (Anh đã tỏ lòng về chuyện chúng ta, giờ tới phiên em hãy quyết định xem em muốn gì._
  • You’ve been offered the job, so the ball is in your court to accept or decline the position.
  • I’ve apologized for the misunderstanding. The ball is in your court to forgive me or not.
5/5 - (3 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *