Danh từ và cách chia số nhiều tiếng Nhật

Danh từ trong tiếng Nhật tự nó không phân biệt số ít hay số nhiều, mà phải dựa vào ngữ cảnh hoặc các từ khác để xác định.

Trong quá trình học tiếng Nhật, việc nắm vững cấu trúc và ngữ pháp luôn là yếu tố quan trọng giúp người học có thể sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự nhiên. Trong số đó, danh từ chiếm một vị trí trung tâm, là nền tảng cho việc xây dựng ý nghĩa của câu. Tuy nhiên, một điểm đặc biệt của tiếng Nhật so với tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác là cách chia số nhiều của danh từ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về danh từ trong tiếng Nhật và những quy tắc, ngoại lệ liên quan đến việc chia số nhiều. Qua đó, hy vọng mang đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quan và kiến thức cần thiết để sử dụng danh từ tiếng Nhật một cách chính xác.

Khái niệm về danh từ trong tiếng Nhật

Định nghĩa danh từ tiếng Nhật: Trong tiếng Nhật, danh từ (名詞 – めいし – Meishi) là từ chỉ người, sự vật, sự việc, hoặc khái niệm. Đây là một phần không thể thiếu trong câu và có thể đứng một mình hoặc kết hợp với các từ loại khác để tạo nên ý nghĩa cho câu.

Các loại danh từ trong tiếng Nhật:

 1. Danh từ chỉ người (人名 – じんめい – Jinmei): Ví dụ như “田中” (Tanaka) là một tên người, “先生” (Sensei) chỉ giáo viên.
 2. Danh từ chỉ đồ vật (物名 – ぶつめい – Butsumei): Ví dụ “本” (Hon) nghĩa là sách, “車” (Kuruma) nghĩa là xe hơi.
 3. Danh từ chỉ nơi chốn (場所名 – ばしょめい – Bashomei): Như “東京” (Tokyo) là tên một thành phố, “学校” (Gakkou) nghĩa là trường học.
 4. Danh từ chỉ thời gian (時間名 – じかんめい – Jikanmei): Ví dụ “今日” (Kyou) nghĩa là hôm nay, “明日” (Ashita) nghĩa là ngày mai.
 5. Danh từ chỉ khái niệm (概念名 – がいねんめい – Gainenmei): Như “愛” (Ai) nghĩa là tình yêu, “自由” (Jiyuu) nghĩa là tự do.

Danh từ và vai trò trong câu: Trong tiếng Nhật, danh từ thường kết hợp với các hậu tố như “の”, “が”, “を” để thể hiện chức năng ngữ pháp và mối quan hệ với các từ khác trong câu. Ví dụ: “私の本” (Watashi no hon) nghĩa là “Sách của tôi”, trong đó “私” (Watashi) là danh từ chỉ người và “の” là hậu tố biểu thị sở hữu.

Cách chia số nhiều trong tiếng Nhật

Không có sự phân biệt cụ thể giữa số ít và số nhiều: Điều đặc biệt trong tiếng Nhật là việc không có sự phân biệt rõ ràng giữa danh từ ở số ít và số nhiều. Một danh từ có thể chỉ một hoặc nhiều đối tượng, tùy theo ngữ cảnh của câu. Ví dụ, “猫” (neko) có thể nghĩa là “một con mèo” hoặc “nhiều con mèo” tùy theo ngữ cảnh.

Sử dụng các từ chỉ số nhiều: Mặc dù tiếng Nhật không có sự phân biệt số ít và số nhiều rõ ràng, nhưng vẫn có một số từ được sử dụng để chỉ rõ số nhiều:

 1. “たち” (tachi): Được sử dụng sau một số danh từ chỉ người để biểu thị số nhiều. Ví dụ: “私たち” (watashi-tachi) nghĩa là “chúng tôi” hoặc “bọn tôi”.
 2. “ら” (ra): Cũng được sử dụng để chỉ số nhiều, nhưng thường ít phổ biến hơn “たち”. Ví dụ: “彼ら” (kare-ra) nghĩa là “họ” (đối với nam giới).

Lưu ý khi sử dụng “たち” và “ら”: Mặc dù cả “たち” và “ら” đều dùng để chỉ số nhiều, nhưng không phải danh từ nào cũng kết hợp được với chúng. Chẳng hạn, việc sử dụng “たち” sau danh từ chỉ đồ vật như “本たち” (hon-tachi) để chỉ “những quyển sách” không phổ biến và có thể gây hiểu lầm.

Sử dụng số đếm: Trong một số trường hợp, việc sử dụng số đếm cũng giúp xác định số lượng của danh từ. Ví dụ: “三匹の猫” (san-biki no neko) nghĩa là “ba con mèo”.

Các ngoại lệ và lưu ý khi chia số nhiều

 • Danh từ không kết hợp với “たち” hoặc “ら”: Mặc dù “たち” và “ら” thường được sử dụng để biểu thị số nhiều, không phải tất cả các danh từ đều kết hợp được với chúng. Ví dụ, danh từ như “水” (mizu – nước) hoặc “空” (sora – bầu trời) không sử dụng với “たち” hoặc “ら” để biểu thị số nhiều.
 • Danh từ biểu thị nhóm cụ thể: Một số danh từ đã ngầm định số nhiều bởi ngữ nghĩa của chúng, ví dụ “家族” (kazoku) nghĩa là gia đình, “観客” (kankyaku) nghĩa là khán giả. Với những danh từ này, không cần sử dụng “たち” hoặc “ら” để biểu thị số nhiều.
 • Số đếm và các đơn vị đặc biệt: Trong tiếng Nhật, việc sử dụng số đếm cần phải kết hợp với các đơn vị đếm phù hợp với danh từ. Ví dụ, để đếm sách, chúng ta sử dụng “冊” (satsu), còn để đếm con vật, chúng ta sử dụng “匹” (hiki). Sự kết hợp giữa số đếm và đơn vị đếm cũng giúp xác định số lượng của danh từ.
 • Danh từ không thay đổi theo số lượng: Khác với tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác, danh từ tiếng Nhật không thay đổi hình thái dựa vào số lượng. Ví dụ, “猫” (neko) có thể nghĩa là một con mèo hoặc nhiều con mèo tùy theo ngữ cảnh.
 • Lưu ý khi dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt: Do tiếng Nhật không phân biệt rõ ràng giữa số ít và số nhiều, khi dịch sang tiếng Việt cần dựa vào ngữ cảnh để xác định số lượng chính xác của danh từ.

Ví dụ thực tế

Ví dụ về không phân biệt số ít và số nhiều:

 • Câu tiếng Nhật: “私は猫が好きです。” (Watashi wa neko ga suki desu.)
 • Dịch tiếng Việt: “Tôi thích mèo.” (Câu này có thể nghĩa là tôi thích một con mèo hoặc thích mèo nói chung.)

Ví dụ sử dụng “たち” để biểu thị số nhiều:

 • Câu tiếng Nhật: “友達たちと映画を見に行きました。” (Tomodachi-tachi to eiga o mi ni ikimashita.)
 • Dịch tiếng Việt: “Tôi đã đi xem phim cùng bạn bè.”

Ví dụ sử dụng “ら” để biểu thị số nhiều:

 • Câu tiếng Nhật: “彼らは学校に行きました。” (Karera wa gakkou ni ikimashita.)
 • Dịch tiếng Việt: “Họ đã đi học.”

Ví dụ về sử dụng số đếm:

 • Câu tiếng Nhật: “私は三冊の本を買いました。” (Watashi wa san-satsu no hon o kaimashita.)
 • Dịch tiếng Việt: “Tôi đã mua ba quyển sách.”

Ví dụ về danh từ biểu thị nhóm cụ thể:

 • Câu tiếng Nhật: “家族で旅行に行きます。” (Kazoku de ryokou ni ikimasu.)
 • Dịch tiếng Việt: “Gia đình tôi sẽ đi du lịch.”

Ví dụ về danh từ không thay đổi theo số lượng:

 • Câu tiếng Nhật: “部屋に椅子が二つあります。” (Heya ni isu ga futatsu arimasu.)
 • Dịch tiếng Việt: “Trong phòng có hai chiếc ghế.”
5/5 - (1 vote)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *